• Život se skládá z okamžiků.

  Kdy jsem naposledy brzy ráno vstal, abych v klikatých uličkách, na tichých místech, pod stromy, jejichž koruny se v ranním vánku zlehka kolébají, naslouchal dechu času? A proč jen jsem se celá ta léta hnal příliš rychlým tempem za všelijakými cíli, když je teď přece tak zřejmé, že to, co se počítá, je daný okamžik. A to, jak ho prožiji. Fascinující. Musel jsem přijít sem, abych to zjistil. 

 • Malé hlavní město velkých vín.

  Ne, není to náhoda, že je Šatov díky Znovínu sídlem největšího a nejsilnějšího vinařského podniku ve znojemském regionu. Není také náhoda, že tento podnik byl v roce 2012 vyznamenán titulem „Best Czech Winery“. Podobné úspěchy jako tento jsou provázané s historií městečka, které bylo po celá staletí nerozlučně spjato s vinařstvím. Ve starých pískovcových sklepech hluboko pod bílými lisovnami zraje jedno z nejušlechtilejších vín jižní Moravy, milované a poctěné cenami, známé daleko za zdánlivými hranicemi našeho regionu.

  > Víc o našich vinařích najdete zde 

 • Umělecké dílo pro víno.

  Výroba dobrého vína je umění. Ušlechtilé víno vzniká ze směsi citlivosti, řemeslných znalostí a inspirace. To je skoro jako s uměním, pomyslel si Maxmilián Appeltauer, umělec narozený v Šatově, a přetvořil jeden z našich vinných sklepů do podoby jedinečného evropského díla – a to i v rámci střední Evropy. Do pískovcových stěn vyryté a polychromované motivy  představují uměleckou poctu vínu a jeho dějinám. Jedinečná památka v jedinečném městečku.

  > Malovaný sklep v Šatově 

 • Cestování časem – minulá desetiletí.

  Pevnost Šatov s pěchotním srubem MJ-S3 bdí na jižním okraji obce coby monumentální památník nad tím, abychom na naši rozdělenou evropskou minulost nezapomněli. Vybudovaná ve 30. letech 20. století byla postavená jako součást rozsáhlého pevnostního systému, tzv.„československého valu“, sloužila i později - v období studené války - ke střežení hranic. Dnes ji spravuje Technické muzeum v Brně, které ji zpřístupnilo veřejnosti. Toto místo připomíná dobu, ve které se náš dnešní prostor bez hranic zdál být něčím nedosažitelným.

  > Areál československého opevnění v Šatově (včetně otvírací doby)